درباره مرکز

109

مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، به عنوان یکی از زیرگروه ­های مدیریت توسعه فناوری سلامت، وابسته به معاونت تحقیقات و فناوری فعالیت می نماید.
این گروه با به کارگیری افراد متخصص در حوزه داوری و ارزیابی اختراعات، در تقویت رکن فناوری معاونت تحقیقات نقش موثر داشته است. گروه مالکیت فکری با حمایت از مخترعین کشورمان و ارزیابی سریع و دقیق اظهارنامه ها به پیشرفت و توسعه فناوری در کشور کمک شایانی نموده است.
از آنجا که ثبت اختراع اولین قدم در فرآیند فناوری ست، لذا گروه مالکیت فکری با حمایت مخترعین قصد در تسهیل این فرآیند دارد که یکی از اهداف ویژه­ی دانشگاه نسل سوم است.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر