مدیر مرکز

129
 

مدیر مرکز مالکیت فکری و اختراعات 

 

 

سالار پوربرات

پست الکترونیک :

salarpoorbarat98@gmail.com

شماره تماس:

0583-1511411

 
از مجموع 2 رأی

فاقد نظر