راهنمای اخذ تاییده علمی

128
 

مستندات لازم جهت تشکیل پرونده برای موضوع ارائه شده به عنوان اختراع جهت بررسی و اعلام نظر در کمیته ابداعات و اختراعات وزارت بهداشت

 

راهنمای متقاضیان.pdf

شاخص های ارزیابی .pdf
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر