راهنمای ثبت اختراعات نرم افزاری

78

 

  • اخذ تایید فنی برای ثبت نرم افزار با اخذ تایید فنی ثبت اختراع متفاوت است.
  • نرم افزار تحت حمایت قانون کپی رایت قرار دارد نه قانون ثبت اختراعات.
  • مدت زمان انجام مراحل ثبت نرم افزار از اخذ تائیدیه ثبت اختراع کوتاهتر است.

 
باید توجه داشته باشید که: نرم افزار باید تمام شرایط مندرج در قانون ثبت اختراعات و  آئین نامه‌های اجرایی مربوطه و شرایط مندرج در قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای و آئین نامه اجرایی آن را دارا باشد.
پس از اطمینان از احراز شرایط:
الف) مراجعه به پورتال اداره مالکیت صنعتی(iripo.ssaa.ir)   
ب) بررسی اولیه پرونده نرم افزار و صدور نامه استعلام از مرجع شورای انفورماتیک به آدرس : WWW.Shci.ir
ج) رویت نامه استعلام از طریق خلاصه پرونده پورتال مالکیت و پی‌گیری نامه استعلام از شورای عالی انفورماتیک
د)   CD مدارکی را متقاضی باید به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارائه کند عبارت است از:
1- تکمیل و چاپ فرم 4 صفحه ای مربوط به ثبت اختراع و امضای آن توسط متقاضی(فرم مربوطه در بخش ثبت اختراع، فرمهای      مربوطه،سایت شورا موجود است).
2 - اسکن کلیه مدارکی که بصورت فیزیکی(کاغذی) برای بررسی به دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک ارسال می شود+ اسکن اظهارنامه ای که از روی سایت چاپ گرفته شده است.
3- اسکن تاییدیه مراکز یا سازمانهایی که نرم افزار به آنها ارائه شده و مورد تایید آنها بوده است(چنانچه وجود دارد).
4- تهیه رزومه یا CV مربوط به متقاضیان به انضمام معرفی اساتید صاحب نظر در حوزه مربوط به نرم افزار
5- چنانچه نرم افزار جزیی از سخت افزار است، تهیه فایل پاورپوینت برای شرح نرم افزار
6- تهیه 6 نسخه واحد از CD  حاوی نرم افزار مورد ادعا + فایل­های آیتم­های2 الی 5، به علاوه ادعانامه ، اظهارنامه، شرح و توصیف اختراع  + نرم افزارهای لازم برای راه اندازی نرم افزار مورد ادعا
7- نوشتن مشخصات فرد ( نام و نام خانوادگی ) و نام نرم افزار روی هر شش  CD
8- ارائه قفل سخت افزاری به تعداد
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر