درخواست الکترونیک

135

شما می توانید با ارسال درخواست به صورت الکترونیکی سوالات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما ارسال نمایید.
 همچنین می توانید از طریق شماره تماس های موجود در قسمت تماس با ما با مرکز مالکیت فکری و اختراعات دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی تماس حاصل فرمایید.


 
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر