راهنمای استعلام اختراعات

131

گام 1 : ارجاع پرونده به مرکز مالكیت فكري

در این مرحله مرکز مالکیت فکری دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی پس از دریافت پرونده از اداره ثبت اختراع با مخترعین در تماس خواهد بود، مخترعین می توانند در صورت وجود هرگونه سوال با شماره تلفن های 05831511411 تماس حاصل فرمایند.

 گام 2 : تکمیل فرم ها و مدارک مورد نیاز

 تكمیل فرم هاي مربوطه مخترع باید فرم تعهدنامه متقاضی ثبت اختراع و فرم اطلاعات تکمیلی ادعای اختراع موجود را پرکرده و نیز هزینه داوری را پرداخت نماید و مدارک مذکور را از طریق ایمیل یا به صورت حضوری به مرکز مالکیت فکری تحویل دهد.

گام 3 : فرآیند داوری

 ارجاع درخواست ثبت اختراع به داور مربوطه جهت ارزيابی پس از تکمیل فرم های مورد نظر و پرداخت هزینه های مربوطه توسط متقاضی، درخواست ثبت اختراع به داور ارجاع می شود. هزينه داوري اختراعات در اين مرجع براي مخترعین دانشگاه علوم پزشكی خراسان شمالی(عضو هیات علمی، کارمند و دانشجو) با تخفیف 50 درصدی و براي مخترعین حقیقی : 5 میلیون ريال و حقوقی: 11 میلیون ريال می باشد.

شناسه سي رقمي غير درماني - مركز رشد و فناوري: 369002579124111001817121001011

شماره شبا درآمد متمركز دانشگاه  IR810100004001002503025824 :

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

چنانچه اختراع متعلق به اعضاي(عضو هیات علمی،کارمند و دانشجو) اين دانشگاه باشد متقاضی قبل از پر کردن اظهارنامه جهت دريافت اطلاعات، ضروري است به مرکز مالكیت فكري دانشگاه مراجعه نمايد.

گام 4 : نتیجه داوری اختراع

ارسال نتیجه داوري به اداره ثبت اختراع کشور پس از مشخص شدن نتایج داوری، نتیجه قطعی ( تایید یا مردود ) به همراه گزارش داوری، به اداره ثبت اختراع ارسال خواهد شد.

 

enlightenedمطالعه فایل کامل: چارت.pdf

 
فاقد نظر